mobil menu
ara

DOKTORLAR VERBİSE KAYIT OLMAK ZORUNDA MI?

DOKTORLAR VERBİSE KAYIT OLMAK ZORUNDA MI? KİMLER VERBİSE KAYIT OLMAK ZORUNDA? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun kanunun kapsamı başlıklı 2. maddesi hangi grupların KVKK uyum sürece dahil olması gerektiğinden bahsetmektedir. Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Yani kişisel veri işliyorsanız KVKK'ya uymak zorundasınız.Kural olarak bu Kanun kapsamında veri işleyenler de Verbise kayıt olmakla mükelleftir.Ancak verbis zorunluluğundan muaf tutulmuş bazı gruplar da vardır. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,noterler,siyasi partiler,avukatlar,gümrük müşavirleri,arabulucular,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar, 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur.

DOKTORLAR VERBİSE KAYIT OLMAK ZORUNDA MI? Görüldüğü üzere Kurulca bazı veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmiştir.Peki doktorlar istisna kapsamında mıdır?Sicilden muaf olmayan guruplardan biri de Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlardır. Doktorların de niteliği itibariyle özel nitelikli kişisel veri işlediği düşünüldüğünde istisna kapsamında olmadıkları aşikardır. Ancak burada şu hususun altı önemle çizilmelidir.Verbis siciline kayıt olmak veri sorumlusunun KVKK'da düzenlenmiş yükümlülüklerinden sadece bir tanesidir.Kaldı ki veri sorumlusunun uyum süreci yürütmeden verbise kayıt olması bir anlam ifade etmemektedir. Zira hukuka aykırı alınan kişisel verilerin herkesin erişimine açık olan sicilde var olması sicilin amacı ile de bağdaşmamaktadır.
(Kaynak) İçeriği ekleyen: Meteora Danışmanlık Ltd.Şti. | ARDAHAN
tarih icon 7.07.2021 tarihinde eklendi
Haber 1082 gündür   okuna sayısı icon 685 defa görüntülendi

Firmalardan Son Dakika Haberler

firma haberleri FirmaHaber; Birlikte daha güçlüyüz. Kurumunuz, İşletmeniz veya Firmanız ile ilgili haber ve bilgileri en doğru şekilde paylaşabileceğiniz bir sayfa. Haber değeri taşıdığını düşündüğünüz bilgileri bizlerle paylaşabilirsiniz. İlgili yöneticilerin denetimi sonucunda haberinizi yayına almak için hazırlayacağız. Son dakika haberler veya diğer tüm gerekli bilgiler için Firma Haber. Sosyal medyada takip edin, @firma.haber
son dakika haberler

© 2019 / 2023 - firmahaber.com • Ücretsiz Haber EkleKünyeİletişim [ Reklam ]